Επιλέξτε Χώρα:
Επιλέξτε διοργάνωση:
X
Αμερική - Major League
30/06/2022 01:00
Charlotte 2.15
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/06/2022 03:00 --- 2.20
28/06/2022 03:00 --- 2.15
27/06/2022 03:00 --- 2.10
25/06/2022 11:30 --- 2.06
2.15
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
2.20
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
28/06/2022 03:00 --- 2.25
27/06/2022 03:00 --- 2.22
26/06/2022 03:00 --- 2.15
25/06/2022 11:30 --- 2.12
2.18
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
2.20
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
28/06/2022 03:00 --- 2.22
27/06/2022 03:00 --- 2.15
26/06/2022 03:00 --- 2.45
Ισοπαλία 3.55
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
28/06/2022 03:00 --- 3.50
27/06/2022 03:00 --- 3.45
25/06/2022 11:30 --- 3.40
3.50
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
27/06/2022 03:00 --- 3.40
3.60
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
30/06/2022 03:40 --- 3.50
30/06/2022 03:00 --- 3.55
28/06/2022 03:00 --- 3.50
27/06/2022 03:00 --- 3.45
26/06/2022 03:00 --- 3.40
25/06/2022 11:30 --- 3.45
3.48
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
3.45
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
26/06/2022 03:00 --- 3.40
Austin 3.25
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/06/2022 03:00 --- 3.15
28/06/2022 03:00 --- 3.10
27/06/2022 03:00 --- 3.30
25/06/2022 11:30 --- 3.45
3.30
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
27/06/2022 03:00 --- 3.25
3.15
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
30/06/2022 03:40 --- 3.25
30/06/2022 03:00 --- 3.20
28/06/2022 03:00 --- 3.15
27/06/2022 03:00 --- 3.25
25/06/2022 11:30 --- 3.45
3.19
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
3.15
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
28/06/2022 03:00 --- 3.10
27/06/2022 03:00 --- 3.30
26/06/2022 03:00 --- 2.77
Αμερική - Major League
30/06/2022 02:00
Νέα Υόρκη 1.70
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
28/06/2022 03:00 --- 1.74
27/06/2022 03:00 --- 1.71
25/06/2022 11:30 --- 1.70
1.66
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
27/06/2022 03:00 --- 1.72
1.70
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
30/06/2022 03:00 --- 1.72
28/06/2022 03:00 --- 1.75
27/06/2022 03:00 --- 1.78
25/06/2022 11:30 --- 1.72
1.66
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1.68
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/06/2022 03:00 --- 1.72
28/06/2022 03:00 --- 1.75
27/06/2022 03:00 --- 1.72
26/06/2022 03:00 --- 1.71
Ισοπαλία 4.00
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/06/2022 03:00 --- 3.90
27/06/2022 03:00 --- 3.80
25/06/2022 11:30 --- 3.85
4.00
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
27/06/2022 03:00 --- 3.80
3.90
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
30/06/2022 03:00 --- 3.95
29/06/2022 03:00 --- 3.90
28/06/2022 03:10 --- 3.80
27/06/2022 03:00 --- 3.85
26/06/2022 03:00 --- 3.90
25/06/2022 11:30 --- 3.95
4.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
3.90
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/06/2022 03:00 --- 3.85
28/06/2022 03:00 --- 3.80
27/06/2022 03:00 --- 3.85
26/06/2022 03:00 --- 3.90
Ατλάντα Γιουν. 4.75
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/06/2022 03:00 --- 4.40
28/06/2022 03:00 --- 4.30
27/06/2022 03:00 --- 4.45
25/06/2022 11:30 --- 4.50
4.50
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
27/06/2022 03:00 --- 4.33
4.90
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
30/06/2022 03:00 --- 4.70
29/06/2022 03:00 --- 4.50
28/06/2022 03:10 --- 4.65
28/06/2022 03:00 --- 4.60
27/06/2022 03:00 --- 4.45
26/06/2022 03:00 --- 4.70
25/06/2022 11:30 --- 4.60
4.80
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
4.75
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/06/2022 03:00 --- 4.50
28/06/2022 03:00 --- 4.35
26/06/2022 03:00 --- 4.50