Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα online τυχερά παιχνίδια

Την έναρξη του διαγωνισμού χορήγησης άδειας διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου ανακοίνωσε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) 11/09/2020.

Οι δύο προβλεπόμενοι τύπου άδειας είναι οι εξής:

– άδεια για διεξαγωγή διαδικτυακού Στοιχήματος

– άδεια λοιπών διαδικτυακών παιγνίων

Σε κάθε υποψήφιο κάτοχο δύναται να χορηγηθούν και οι δύο τύποι αδειών. Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται με οποιονδήποτε τρόπο η μεταβίβαση, η παραχώρηση ή η εκχώρησή τους, ολικώς ή μερικώς.

Κάθε άδεια έχει ενιαίο και αδιαίρετο χαρακτήρα και δεν επιτρέπεται η κατάτμησή της, ενώ απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκμίσθωση ή συνεκμετάλλευση της άδειας με τρίτους.

Για περισσότερα κλίκ ΕΔΩ

Σχετικά άρθρα